Torby motocyklowe

Rolly

Torby z serii Rolly są bardzo pakowne. W modelu Rolly 2 i 3, w komorze głównej, bez problemu zmieszczą się dwa kaski.

WIĘCEJ

2 lata gwarancji

Nasze produkty posiadają dwuletnią gwarancję!

Gwarancja na produkty zakupione bezpośrednio w firmie AGM w Seeheim/Niemcy lub Wrocław / Polska jak i u jej autoryzowanych dystrybutorów i dealerów (www.AGM-bikers.com) oraz na stoiskach AGM podczas zlotów, targów motocyklowych oraz innych imprez opatrzone marką AGM wynosi w przypadku toreb motocykowych - 2 lata, zas w przypadku kaptur przeciwdeszczowych – 1 rok.    

Okres trwania gwarancji jest naliczany od daty kupna produktu

 

Zapewniamy, ze produkty AGM wykonane są z najwyższej jakości materiałów, poddawane są każdorazowo szczegółowej kontroli i są wolne od wad fabrycznych. Jeżeli mimo to zostal zakupiony produkt wadliwy (wada wykonania lub materiałowa), Kupujacy ma prawo do reklamacji tj. naprawy lub wymiany zakupionego produktu na koszt producenta..

 

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu tj. żywanie, transportowanie czy przechowywanie w warunkach mogących przyczynić się do zniszczenia torby (w stanie zgniecionym, wilgoć (w tym m.in. nieużywanie kaptura przeciwdeszczowego w przypadku deszczu), wysoka temperatura, bezpośrednie intensywne nasłonecznienie), niewłaściwa pielęgnacja jak: moczenie, pranie, wykręcanie, prasowanie, używanie detergentów itd. - czynnosci te są całkowicie zabronione ! Dopuszczalne jest tylko czyszczenie wilgotną szmatką zmoczoną w wodzie, nadmierne obciążenie (za duży ciężar, wypychanie na siłę, szarpanie itp.), używanie niezgodne z przeznaczeniem (np. przewozenie produktow plynnych, tnacych mogacych uszkodzic torbe), modyfikacje produktu na własną rękę, uszkodzenie (celowe lub niezamierzone, również w wyniku niedbałego obchodzenia się z produktem, działania czynników zewnętrznych czy ingerencji osób trzecich)

 

Wszelkie reklamacje należy zgłaszać emailem, faksem lub telefonicznie i dopiero po otrzymaniu potwierdzenia jej przyjęcia produkt może zostać wysłany na wskazany adres do naprawy lub wymiany (o sposobie załatwienia reklamacji decyduje wyłącznie producent).

 

Produkt odsyłany na wymianę lub zwracany winien być oryginalnie zapakowany (w taki sposob aby w trakcie normalnego transportu nie był narażony na deformacje czy uszkodzenia) w stanie nie budzącym zastrzeń (nie może być zanieczyszczony czy zgnieciony) tak aby nadawał się do ponownej sprzedaży.

Do odsyłanego produktu należy każdorazowo dołączyć paragon lub rachunek a w przypadku reklamacji – również krótki opis wady / uszkodzenia.

 

Widoczne szkody powstałe wskutek transportu i z winy firmy transportowej należy niezwłocznie zgłosić bezpośrednio przewoźnikowi - zaś szkody ukryte - w ciągu 7 dni. Późniejsze reklamacje z tytułu szkód transportowych nie będą uznawane. W przypadku zaginięcia w trakcie transportu przesylki nadanej przez klienta odpowiedzialny jest klient i przewoźnik.

 

Firma AGM zobowiązuje się do szczegółowego zbadania reklamowanego towaru i w przypadku uznania zasadności reklamacji – do jego naprawy w ciagu 30 dni od daty dostarczenia bądź przysłania produktu do miejsca zakupu lub bezpośrednio do producenta. Jeżeli reklamowana wada okaże się niemożliwa do usunięcia, klient otrzyma nowy produkt, przy czym okres gwarancji jest naliczany od daty jego wysyłki do klienta.

 

Wszelkie roszczenia wykraczające poza zakres niniejszej gwarancji oraz z tytułu skutków następstwa wad lub skutków niewłaściwego użytkowania produktów AGM są wykluczone. Produkty wysyłane bez uzgodnienia na koszt firmy AGM nie będą przyjmowane!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

DEALER/DYSTRYBUTOR